Rozstrzygnięcie konkursu: Anotatorzy 2019

Na stanowisko anotatora w projekcie zgłosiło się prawie 20 kandydatów i kandydatek z całej Polski. Niezwykle wysoki poziom nadesłanych aplikacji sprawił, że o przyjęciu do projektu decydowały pojedyncze punkty.

. W skład zespołu anotacji wybrano:

  • mgr Hannę Lesner, absolwentkę historii i filologii klasycznej UG, doktorantkę UG;
  • mgr Łukasza Tomanka, absolwenta filozofii i filologii klasycznej UŚ, doktoranta UŚ.