Praca: Anotatorzy 2019

Projekt „Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej” poszukuje 2 osób do pracy przy anotacji tekstów łacińskich

Na czym polega praca?

Anotacja obejmuje:

1. oznaczenie struktury tekstu łacińskiego (wydzielanie nagłówków, tytułów, cytatów itp.; usuwanie aparatu krytycznego, tekstu niełacińskiego itp.) oraz

2. korektę tekstu.

Jakie warunki oferujemy?

1. Anotatorzy rozpoczną pracę we wrześniu 2019 r. W drugiej połowie sierpnia 2019 r. zorganizujemy spotkanie zespołu anotatorów.

2. Wykonawcy pracować będą zdalnie. Cykliczne spotkania zespołu odbywać się będą przez Internet, ale przynajmniej dwa razy w roku zorganizujemy także spotkanie stacjonarne – koszt udziału anotatorów pokryjemy ze środków projektu.

3. Zatrudniamy w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło). Okres wykonania całości dzieła (ok. 2400 stron rozliczeniowych, strona rozliczeniowa = ok. 500 słów) wynosi 12 miesięcy. Istnieje możliwość zawarcia nowej umowy na kolejny, 12-miesięczny okres. Z dotychczasowego doświadczenia anotatorów wynika, że realizacja zadania może wymagać poświęcenia ok. 60-80 h miesięcznie.

4. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości dzieła wyniesie 18 000 zł brutto. Ze względów organizacyjnych wynagrodzenie będziemy wypłacać w częściach (odstępach) dwumiesięcznych na podstawie rezultatów wykonanych prac (części dzieła) w wysokości po 3 000 zł brutto za opracowanie każdej części dzieła, tj. 700 stron rozliczeniowych (strona rozliczeniowa = ok. 500 słów). Dokładna kalkulacja uwzględni trudność tekstu. Zaległości w pracy sięgające ponad dwa miesiące będą skutkowały rozwiązaniem umowy.

Czego wymagamy?

1. Od Kandydatów wymagamy:

  • znakomitej znajomości języka łacińskiego potwierdzonej dyplomem przynajmniej licencjata filologii klasycznej,
  • systematyczności i dokładności,
  • sprawnej obsługi komputera.

W bieżącej edycji konkursu poszukujemy zwłaszcza:

  • młodych naukowców, tj. doktorantów lub doktorów kontynuujących pracę naukową (ze stażem < 8 lat),
  • osób posiadających dodatkowe wykształcenie, np. historyczne lub filologiczne.

2. Nie rozpatrujemy zgłoszeń studentów.

3. Anotatorzy nie muszą znać łaciny średniowiecznej, jednak mile widziane jest doświadczenie w pracy z tekstami poklasycznymi, doświadczenie edytorskie itp. Przed rozpoczęciem prac przeprowadzimy szkolenia z obsługi oprogramowania do anotacji i narzędzi pracy zespołowej.

Jak wziąć udział w projekcie?

1. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 14 lipca 2019 r. drogą elektroniczną na adres: fontes.2018.1@ijp.pan.pl. Konkurs będziemy prowadzić do czasu wyłonienia kandydatów, zatem zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed wskazanym powyżej terminem. O zakończeniu rekrutacji poinformujemy na stronie http://scriptores.pl/efontes.

2. Wiadomość elektroniczna powinna zawierać:

a. przedstawienie motywacji Kandydata,

b. załączniki:

  • CV z uwzględnieniem przede wszystkim wykształcenia, (ewentualnej) dotychczasowej kariery naukowej oraz udziału w podobnych projektach, umiejętności obsługi komputera itd.,
  • podpisany i zeskanowany formularz „Informacji dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji” w IJP PAN: RODO

Wszelkie pytania można kierować na adres: krzysztof.nowak@ijp.pan.pl.