Rozstrzygnięcie konkursów w projekcie „eFontes 2”

Spośród kandydatów na stanowisko doktoranta w naszym projekcie najwyższą liczbę punktów uzyskał mgr Łukasz Halida, absolwent filologii klasycznej UJ. Mgr Łukasz Halida pomyślnie przeszedł równie rekrutację na Językoznawcze studia doktoranckie w  IJP PAN i z dniem 1 listopada 2018 r. rozpoczął pracę w Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN.

Na stanowisko anotatora w projekcie zgłosiło się 20 kandydatów z całej Polski. Ze względu na zainteresowanie, które przekroczyło nasze oczekiwania, zdecydowaliśmy o podzieleniu środków przeznaczonych na anotację pomiędzy 6 osób (zamiast 3 planowanych). Niezwykle wysoki poziom nadesłanych aplikacji sprawił, że o przyjęciu do projektu decydowały pojedyncze punkty. W skład zespołu rekrutacji weszli (w kolejności alfabetycznej):