Digital humanities lunch albo: jak ugryźć humanistykę cyfrową (2015)

Continuing the medieval tradition of eating while listening to a learned person reading and interpreting learned texts, we are inviting all those interested in the humanitates digitales to join us for lunch on Fridays at IJP PAN for the following talks. The atmosphere will be informal, please bring your lunch or join us in ordering lunch from a nearby restobar for 14 zloty, or dumplings for 7.

Nawiązując do średniowiecznej tradycji posilania się i jednocześnie słuchania uczonych mężów czytających uczone księgi, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką humanitates digitales do wzięcia udziału w obiadach piątkowych w IJP PAN. Atmosfera spotkań będzie nieformalna; prosimy o przyniesienie własnych kanapek albo o wspólne zamówienie zestawu lunchowego z niedalekiej knajpy za 14 złotych, ewentualnie pierogów za 7 złotych.

where and when / kiedy i gdzie:

on Fridays, at 1 pm., in the conference room at IJP PAN, al. Mickiewicza 31, Kraków; or virtually here:
https://plus.google.com/hangouts/_/gxpaiqg35mx33zo7blk7zbrttqa

w piątki, 13:00, sala konferencyjna IJP PAN, al. Mickiewicza 31, Kraków;
albo wirtualnie pod adresem:
https://plus.google.com/hangouts/_/gxpaiqg35mx33zo7blk7zbrttqa

kontakt: pracownia_metodologiczna@ijp-pan.krakow.pl

program

17.4.2015  Dariusz Piwowarczyk (UJ): Metody komputerowe w językoznawstwie historycznym – fonologia i morfologia historyczna

27.3.2015 Kamil Stachowski (UJ): Reduplikacje turkijskie: metody kwantytatywne w językoznawstwie historycznym

20.3.2015  Maria Kozłowska (UJ) i Maciej Eder (IJP PAN): Who wrote Erasmus’s „Lingua” in Polish? A stylometric perspective

6.3.2015  Tomasz Majkowski (UJ): Historia i metody groznawstwa

13.2.2015  Ruprecht von Waldenfels (IJP PAN): Ustya River Basin Corpus: korpus tekstowo-dźwiękowy gwary północno-rosyjskiej

6.2.2015  Krzysztof Nowak (IJP PAN): Medialatinitas. Płytka integracja zasobów i narzędzi dla łaciny.
Smacznego!

Pracownia Metodologiczna IJP PAN

Rafał Górski, Maciej Eder, Ruprecht von Waldenfels