9.02.2018

Stylometria i wersyfikacja

Petr Plecháč

W dziedzinie stylometrii wypracowano złożone i precyzyjne metody badania atrybucji autorskiej. Za tym konceptem stoi próba przypisania autorstwa na podstawie stopnia podobieństwa stylistycznego tekstu pochodzącego od danego autora i tekstu-próbki o nieustalonym autorstwie. W badaniu wykorzystuje się różnorakie wskaźniki stylu: frekwencje poszczególnych leksemów, frekwencje części mowy, występowanie n-gramów i kolokacji. Istotnym – choć lekceważonym w badaniach – komponentem stylu zdaje się być wersyfikacja.

W prezentowanym wystąpieniu przedstawię założenia projektu, w którym badam charakterystykę frekwencji akcentu, rymu i cech pomocnych w określaniu autorstwa. Zaprezentuję również pilotażowe badania, które porównują różne metody badawcze (Delta family, SVM, Random Forest) i ich efektywność dla języków: czeskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i angielskiego.

[Wykład prowadzony będzie w języku angielskim]