25.05.2018

Íslendingasögur, anonimowość i Stylo: Przypadek sagi Bjarnar saga Hítdælakappa

Wystąpienie będzie dotyczyć zastosowania Stylo w badaniu anonimowego tekstu średniowiecznego jednej ze staroislandzkich sag Islandczyków (Íslendingasögur). Saga Bjarnara często nazywana jest «topornie wykonaną», ponieważ w pewnym jej punkcie sposób narracji ulega gwałtownej zmianie. Bliskie odczytanie tekstu pokazuje, że punkt zmiany dzieli sagę na dwie części, które wprawdzie napisane są według tego samego schematu fabuły, ale różnią się warsztatem narratora – punktem widzenia, perspektywą i prezentacją bohaterów – a także porządkiem narracyjnym. Wydaje się zatem możliwe, że saga Bjarnara, w kształcie takim, w jakim się zachowała, jest albo kompilacją dwóch różnych tekstów napisanych przez różnych autorów albo prezentacją dwóch różnych typów narracji opartej na temacie (miejsce akcji w Norwegii / na Islandii) lub pragmatyce kompozycji (wstęp / główna historia).

W moim wystąpieniu chcę przedstawić aktualne wyniki uzyskane przy pomocy Stylo oraz omówić ich możliwą interpretację i dalszą strategię badawczą w projekcie, którym się zajmuję.

Nagranie ze spotkania obejrzeć można na naszym kanale YouTube: