24.11.2017

DiaMaNT, diachroniczny leksykon semantyczny holenderskiego. Od słownika historycznego do cyfrowego

Katrien Depuydt (/instituut voor de Nederlandse taal/)

Celem diachronicznego leksykonu semantycznego DiaMaNT jest ułatwienie dostępności tekstów i wspieranie badań nad rozwojem pojęć, poprzez powiązanie ze sobą poświadczonych form wyrazowych i jednostek semantycznych (pojęć) oraz śledzenie rozwoju semantycznego w czasie.
Diachroniczna onomazjologia, tj. zmiana nazewnictwa pojęć oraz diachroniczna semazjologia, tj. zmiana znaczenia słów zostaną zapisane w leksykonie w sposób przystępny zarówno dla ludzi, jak i komputerów. Część onomazjologiczna leksykonu ma pozwolić na zwiększenie skuteczności w przeszukiwaniu tekstu, dostarczając różnych słownych wyrażeń danego pojęcia lub pojęć pokrewnych sobie. Część diachroniczno-semazjologiczna (przedstawiająca zmiany semantyczne) ma na celu poprawę precyzji opisu znaczenia, dzięki czemu użytkownik leksykonu dowie się na przykład, że najstarszym znaczeniem słowa appel jest „owoc”.
Potencjalne zastosowania rezultatu projektu w humanistyce cyfrowej to: poprawa skuteczności wyszukiwania dzięki zastosowaniu w przeszukiwaniu relacji semantycznych, oraz ujednoznacznienie znaczeń w tekście historycznym.

Nagrane wystąpienie można zobaczyć poniżej oraz na naszym kanale na YouTube.