20.04.2018

Badania okulograficzne nad procesem czytania

Okulografia to rozwijająca się metoda badań, którą stosuje się obecnie niemal we wszystkich dziedzinach, w których kręgu zainteresowań leży badanie odbioru i przetwarzania informacji wzrokowych. Przeprowadzone pomiary okulograficzne umożliwiają precyzyjną kontrolę zmian zachodzących w procesie czytania oraz kontroli uwagi.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej przedstawimy przegląd literatury związanej z metodą okulograficzną i procesem czytania. W drugiej zaś uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się z okulografem (GazePoint 3).