18.05.2018

Zastosowanie stylometrii w badaniu poezji hiszpańskiego Złotego Wieku. Problemy autorskie w Dziełach Poetyckich Fernando de Herrery.

Stylometria ma ugruntowaną pozycję w dziedzinie humanistyki cyfrowej jako dyscyplina zajmująca się badaniem problemów z autorstwem. Jednak wciąż istnieje niewiele badań stosujących techniki stylometryczne do badania hiszpańskiej literatury – a zwłaszcza poezji – chociaż niektóre okresy, np. Złoty Wiek słyną z obfitości znaczących problemów z autorstwem dzieł literackich.

Podczas tego wykładu zaprezentowany zostanie aktualny stań badań nad literaturą hiszpańską wykorzystujących stylometrię, a następnie zastosowanie tych technik do badania dzieł poetyckich o wątpliwym autorstwie, przypisywanych renesansowemu poecie Fernando de Herrerze (1534-1597), znanemu jako „Boski”, jednemu z najważniejszych pisarzy hiszpańskich swojego czasu i czołowemu poecie Sewilli. Celem badania jest rzucenie nowego światła na problem, który od wieków dzielił uczonych, a którego werdykt może zmienić nasze poglądy nie tylko na temat poetyckiego stylu Herrery, ale także jego roli w historii hiszpańskiej literatury jako pomostu między renesansową poezją Garcilaso de la Vegi (1501-1536) i barokowego stylu Barroque Luisa de Góngory (1561-1627).