15.03.2019

Analiza sieciowa przekazów w średniowiecznych rękopisach.
Badanie na przykładzie języka średnio-wysoko-niemieckiego.

Rękopisy są głównym źródłem badań nad historią i kulturą średniowiecza. Ich cechy charakterystyczne, produkcja, obieg i przekaz od dawna są tematem szeroko zakrojonych badań z różnych dyscyplin i perspektyw. W niniejszym wystąpieniu zaprezentowany zostanie sposób badania przekazów średniowiecznych manuskryptów za pomocą analizy sieciowej. Komputerowe metody badania sieci znacznie się rozwinęły w ostatnich latach, zarówno w zakresie strategii wizualizacji, jak i matematycznych modeli do badania złożonych zjawisk, które mogą z powodzeniem być stosowane do badania przekazów tekstowych w średniowieczu.

Dane do niniejszego studium zostały skompilowane na podstawie internetowej bazy średniowiecznych rękopisów niemieckich Handschriftencensus i przekształcone w sieć wspólnych przekazów tekstowych za pomocą Pythona i Gephi. Wśród głównych kwestii, które zostaną poruszone, znajdą się pytania takie jak: Jakie jest względne znaczenie poszczególnych manuskryptów? Czy istnieją jakieś szczególne zasady, które wyjaśniają grupowanie tekstów w jeden kodeks? Czy możemy odkryć “strategie przetrwania” dzieł, które tłumaczyłyby jak przetrwały one do dziś, w przeciwieństwie do wielu utraconych źródeł?

Dr Gustavo Fernández Riva jest członkiem Instytutu Studiów Średniowiecznych na Universidade Nova de Lisboa (Portugalia) oraz Post-Doctoral Fellow w SECRIT-CONICET (Argentyna). Studiował literaturę i językoznawstwo (licencjat), germanistykę (magisterium) i uzyskał doktorat z literatury na podstawie pracy opartej o przygotowanie edycji cyfrowej wierszowanych opowiadań Konrada z Würzburga. Brał udział w wielu projektach dotyczących edycji cyfrowych i aktywnie rozwija narzędzia i zasoby do analizy komputerowej tekstów średniowiecznych.