14.12.2018

Mityczne zwierzęta Młodej Polski
Wojciech Łukasik (IJP PAN)

Wystąpienie dotyczyć będzie współwystępowania wyrazów w korpusie młodopolskim. Przedstawione zostaną motywy mitologiczne związane z naturą, przede wszystkim ze zwierzętami, rozpatrywane w kontekście „Tako rzecze Zaratustra” F. Nietzschego. Skojarzenia wyrazowe, zobrazowane na diagramach, będą również porównane z symboliką mitologii greckiej czy irańskiej, stanowiących jedno ze źródeł inspiracji literackiego pokolenia fin de siècle’u. Głównymi zwierzętami będą tu orzeł i wąż – towarzysze nietzscheańskiego Zaratustry, których można uznać za symbolizujących pierwiastki solarny i chtoniczny. Szczególnie wąż spełnia tu funkcję wieloznaczną, przewrotną wobec tradycyjnej symboliki zwierzęcej ubiegłych wieków. Następnie przedstawiona zostanie symbolika krajobrazu, często odzwierciedlającego odczucia i przemyślenia Zaratustry – lub bohatera młodopolskiego.

Nagrane wystąpienie można zobaczyć poniżej oraz na naszym kanale na YouTube.