13.10.2017

O niektórych technicznych aspektach pracy nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN

Piotr Żmigrodzki (IJP PAN)

Wielki słownik języka polskiego PAN powstaje od 2008 roku w Instytucie Języka Polskiego PAN, przy udziale lingwistów i leksykografów z innych ośrodków. Jego opracowanie wymagało od zespołu rozwiązania (a właściwie bieżącego rozwiązywania coraz to nowych) wielu problemów różnej natury, tzn. z jednej strony czysto lingwistycznych, związanych z wyborem metod opisu faktów językowych w artykułach hasłowych słownika, z drugiej, kwestii, mówiąc ogólnie, technicznych, niezbędnych do tego, aby słownik elektroniczny mógł powstać i trwać w swojej postaci. Wykład będzie poświęcony przeglądowi zagadnień tego właśnie rodzaju, które we współczesnej leksykografii elektronicznej odgrywają niezwykle istotną rolę. Zaliczają się do nich: struktura informatyczna słownika, planowanie słownika i budowa systemu leksykograficznego (ang. dictionary writing system ) dla WSJP, organizacja i hierarchizacja zespołu wykonawców, tzw. workflow w słowniku, metody kontroli i rozliczania wykonania haseł przez redaktorów i wybrane narzędzia do automatycznej kontroli słownika. Przypomniane też zostaną ważniejsze informacje o historii projektu i jego wcześniejszych etapach.

Nagrane wystąpienie można zobaczyć poniżej oraz na naszym kanale na YouTube.