08.12.2017

Transliteracja, transkrypcja, normalizacja i identyfikacja. O cyfrowym indeksowaniu rękopisów

Marek Słoń (IH PAN)

Współczesne narzędzia cyfrowe pozwalają na udostępnienie i indeksowanie rękopisów bez przepisywania i druku źródła. Zapewniają zarazem użytkownikowi łatwy dostęp do faksymile, nawet ze wskazaniem konkretnego miejsca na stronie (aplikacja INDXR). Pozwalają je także łączyć z rekordami w bazie danych, gdzie są już gromadzone inne informacje np. na temat danej osady. Każe to od nowa rozważyć funkcjonalność różnych form indeksowania w zależności o od charakteru źródła i form jego udostępnienia. Zagadnienia te będą omawiane na przykładzie edycji księgi sądowej z XV w. i rejestrów podatkowych z wieku XVI, dostępnych na witrynie atlasfontium.pl.

Nagrane wystąpienie można zobaczyć poniżej oraz na naszym kanale na YouTube.