08.03.2019

„Co notatniki mogą nam powiedzieć o pracy artysty?”

Odręczne notatki dają bardzo osobisty wgląd w metody pracy artysty oraz procesy twórcze, które zwykle pozostają ukryte przed zwykłymi odbiorcami. To tu ulotne myśli przekształcają się w dojrzałe koncepcje, a literatura, muzyka i sztuka dostarczają decydujących inspiracji, które znajdą odzwierciedlenie i odpowiedź w dziele artysty. W przeciwieństwie do tekstów literackich, w notatkach nacisk kładziony jest nie tyle na ostateczną formę lub wersję tekstu, co raczej na koncepcję, która w przyszłości może przybrać fizyczną formę.

W wystąpieniu prelegentka zaprezentuje projekt cyfrowej edycji naukowej złożonej z 35 notatników austriackiego artysty konceptualnego Hartmuta Skerbischa (1945-2009), korpusu ręcznie pisanych tekstów tworzonych przez blisko 40 lat. Autorka zaprezentuje model kodowania w TEI pierwodruków zawierających tekstowe i graficzne komponenty o tym samym znaczeniu, a także metody semantycznego wzbogacenia źródeł zakodowanych w TEI za pomocą opisów formalnych w taksonomiach RDF/XML z wykorzystaniem linked open data.

Zasób przetworzony do postaci takiej naukowej edycji cyfrowej, genetycznej i semantycznie wzbogaconej, jest dostępny publicznie, a genealogia koncepcji artystycznych i dzieł sztuki udokumentowanych w notatnikach staje się tym samym łatwiejsza do prześledzenia i zrozumienia.

Martina Scholger jest starszym naukowcem i badaczem w Centre for Information Modeling – Austrian Centre for Digital Humanities na Uniwersytecie w Graz. Studiowała historię sztuki i uzyskała tytuł doktora w dziedzinie humanistyki cyfrowej, analizując jak artyści dokumentują procesy twórcze w swoich notatnikach. Zajmuje się nauczaniem modelowania informacji i tekstów, oraz uczestniczy w licznych projektach dotyczących cyfrowych edycji naukowych. Od 2014 r. Jest członkiem nstitute for Documentology and Scholarly Editing, a od 2016 r. TEI Technical Council, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącej.