01.02.2019

Aleksander Smywiński-Pohl (AGH): Zastosowanie metod lingwistyki komputerowej w Lemkinie – inteligentnym systemie informacji prawnej

Lemkin, nad którym pracuje dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl, to inteligentny system informacji prawnej dostosowany do polskiego prawa, którego podstawowym celem jest skrócenie procesu analizy prawnej wykonywanej zarówno przez prawników, jak i osoby na co dzień zajmujące się zagadnieniami prawnymi (pracownicy urzędów, przedsiębiorcy, inwestorzy). Nazwa projektu pochodzi od nazwiska Rafała Lemkina – polskiego prawnika, którego jednym z największych osiągnięć było wprowadzenie do prawa międzynarodowego pojęcia „ludobójstwo” oraz opracowanie projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Kluczowa innowacja systemu polega na udostępnianiu zaawansowanych mechanizmów analizy prawnej (np. badaniu linii orzecznictwa) za pomocą interfejsu pozwalającego na zadawanie pytań w języku naturalnym. Dzięki zaawansowanym mechanizmom analizy prawnej wykorzystującym sztuczną inteligencję system pozwoli na przekształcenie przepisów prawa oraz orzeczeń sądowych w ustrukturyzowane dokumenty stanowiące składniki semantycznej bazy wiedzy. Dzięki komunikacji opartej o język naturalny system umożliwi znacznie bardziej efektywne i intuicyjne wyszukiwanie informacji w skonstruowanej bazie wiedzy. Innowacja ta zostanie zrealizowana w oparciu o kombinację następujących mechanizmów: ekstrakcję informacji, automatyczną klasyfikację treści, automatyczną translację pytań w języku naturalnym na zapytania w bazie wiedzy, wektorowo-neuronalną reprezentację znaczenia, głębokie rekurencyjne sieci neuronowe oraz zaawansowane wyszukiwanie pełnotekstowe.
//agh.edu.pl

http://lemkin.pl/