LOGO_IJP

Pracownia Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN

zaprasza na ogólnopolską konferencję pt.

Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy

Kraków, 6 maja 2014 r.

Program konferencji

Ogłoszenie o konferencji

Organizacja konferencji

Okazją do spotkania jest 60-lecie ukazania się pierwszego zeszytu Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce oraz zakończenie prac nad Elektronicznym słownikiem łaciny średniowiecznej w Polsce (A-Q). Konferencji przyświecać będą trzy cele:

1. krytyczna refleksja nad dorobkiem i stanem polskiej leksykografii latynistycznej,

2. wyartykułowanie potrzeb i postulatów środowiska,

3. integracja przedstawicieli różnych dyscyplin oraz użytkowników i twórców słowników.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: leksykografów teoretycznych i praktycznych, językoznawców, nauczycieli, historyków, historyków literatury i języka.

Przedmiotem wystąpień mogą być słowniki zróżnicowane ze względu na:

1. zakres czasowy materiału (łacina starożytna, łacina średniowieczna, łacina nowożytna),

2. adresata (słowniki naukowe i dokumentacyjne, słowniki popularne, w tym szkolne),

3. zakres uwzględnionego materiału (słowniki ogólne, terminologiczne, do autorów, prywatne).

loading